راهنما

راهنمای صادرات بار

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا ...
ادامه مطلب

راهنمای فریت بار مسافری

مسافران و دانشجویان و مهاجران به کشورهایی همچون استرالیا ، آمریکا ، کانادا ، انگلستان ، آلمان و سوئد...
ادامه مطلب

راهنمای کالای خطرناک

کالاهای خطرناک کالا و موادی هستند که هنگام حمل هوایی می توانند خطرات عمده ای را برای سلامتی افراد، ا...
ادامه مطلب

راهنمای ارسال هوایی حیوان زنده به خارج از کشور

گاهی مشتریان ما نیاز دارند تا حیوان خانگی خود ( از قبیل سگ و گربه و ... ) را توسط پست هوایی با هواپی...
ادامه مطلب

راهنمای حمل هوایی کالای فاسد شدنی

حمل کالای فاسد شدنی مانند : مواد غذایی ، میوه و سبزیجات ، لبنیات ، مواد دارویی ، گوشت تازه یا منجمد ...
ادامه مطلب

راهنمای واردات هوایی کالا به ایران

برای یک معامله تجاری صحیح و پر سود قبل از انجام هر کاری باید با مقررات و قوانین آن آشنا باشید تا بتو...
ادامه مطلب

راهنمای بسته بندی محمولات هوایی تجاری و مسافری

در صورت عدم بسته بندی مناسب لوازم منزل و یا کالای تجاری شما که قرار است با هواپیما و به صورت هوایی ح...
ادامه مطلب